Boom Bust

Boom Bust

fredag 29. mars 2013

Murray Rothbard om bankene: "They ain't got the money!"

Jeg kom over et videoklipp fra 1989 med en av mine favorittøkonomer, Murray Rothbard, hvor han snakker om banker og innskuddsgarantier:


Rothbard snakker om hvorfor det for banknæringen er så viktig å ha tillit hos folk:
"The banking system is the only industry...which rests only on public confidence. (...) Nobody talks about the importance of confidence in the computer industry or the TV industry. Confidence rests on the soundness of products, not on smoke and mirrors because of the fractional reserve banking system. And that is why confidence is important, because they ain't got the money there folks. They ain't got the money."
Han sier videre at noen av hans venner snakket varmt om å tillate at private aktører etablerer selskaper som forsikrer bankinnskudd for bankkunder. Rothbard sier han synes dette er helt ok i et fritt marked, men at det slik han så det ville være en forretningside som var dømt til å feile:
"Insuring the fractional reserve banking system is very much like insuring the Titanic after it hit the iceberg."
Grunnen til at det ville vært en veldig dårlig forretningside å forsikre bankinnskudd, er at bankene kan lage penger ut av løse luften. Og de kan lage MYE penger. Å forsikre dette kan derfor bli en kostbar affære. Men i Norge har vi jo garanti for bankinnskudd sier du? Ja, det er riktig. Vi har noe som heter Bankenes Sikringsfond. Men hvis du tror denne garantien faktisk har pengene som skal sikres, så tar du veldig feil. Fra Bankenes Sikringsfonds årsrapport for 2011:
For å kunne møte en eventuell krisesituasjon har Sikringsfondet over tid bygget opp betydelige midler, pr. 31.12.11 var egenkapitalen i fondet 22 799 millioner kroner, som er høyere enn lovens minstekrav.
Hvor mye utgjør disse pengene av alle de innskuddene fondet skal garantere for?
I henhold til banksikringslovens § 2-6 skal fondets samlede ansvarlige kapital til enhver tid minst være lik summen av 1,5 prosent av samlede garanterte innskudd hos medlemmene og 0,5 prosent av beregningsgrunnlagene for kapitaldekningskravene. Minstekravet til ansvarlig kapital for 2012 er beregnet til 21 585 millioner kroner mot 21 452 millioner kroner for 2011. Det utgjør en økning på 0,62 % eller 133 millioner kroner. Fondets egenkapital utgjør pr. 31.12.11 22 799 millioner kroner. Fondet var pr. årsskiftet over minimumsnivå med 1 215 millioner kroner. Styret besluttet i sitt møte den 01.03.12 at det ikke skal innkreves avgift fra medlemmene for 2012.
Per 31.12.2011 hadde fondet altså ca. 1,58% av alle innskuddene det skal garantere for. Det har nå gått over ett år siden disse tallene var riktige, men kravet til fondet er som nevnt kun at det dekker 1,5% av alle forpliktelser, så fondet vil ikke ha særlig mer enn dette i dag heller.

I Kypros sa deres president nylig at de ikke hadde nok penger til å dekke alle bankinnskuddene som var garantert av deres fond. Saken stiller seg med andre ord ikke noe annerledes i Norge enn i Kypros, annet enn at i teorien så kan sentralbanken vår trykke masse penger eller staten bruke av sine avsatte penger. Det vil i teorien alltid være mulig for en stat og sentralbank å gi ut alle pengene som er garantert, men på et eller annet tidspunkt er det ikke sikkert pengene man får har noen særlig verdi lengre.

Hva gjør Bankenes Sikringsfond med pengene det har da? Jo, de plasserer de i statsobligasjoner, slik man ser i mange andre land i Europa. Snakk om å legge alle eggene i en kurv. Fra rapporten:
Kapitalen til forvaltning utgjorde 22,8 milliarder kroner ved utgangen av 2011, hvorav 72,7 prosent var plassert i statsrentepapirer.
Hvis et banksystem kommer i krise, og staten sannsynligvis dras delvis med, så er pengene sikret i statsgjeld? Ganske spesielt må jeg si. Men, så klart, statsobligasjoner er jo det sikreste av det sikre...

Jeg ble nylig spurt om hvilke bøker jeg liker. Som regel så pleier jeg å linke til de bøkene jeg liker godt i mine innlegg, der hvor dette faller naturlig. En bok jeg snakker om titt og ofte er en bok fra Murray Rothbard som heter What Has Government Done To Our Money. Det er en bok jeg likte veldig godt da jeg leste den. For min egen del så må jeg si den åpnet øynene mine, og fikk meg til å begynne å lese mye mer om temaet penger og sentralbanker. Siden den gang har jeg saumfart ganske mange artikler, bøker, videoer, blogginnlegg, osv., for å lære mer om pengesystemet vårt. Jeg anbefaler Rothbards bok på det sterkeste. Den er relativt kort (ca. 100 sider) og nokså lettlest. I tillegg synes jeg Rothbard skriver meget godt og forståelig, selv for noen som ikke kan mye om økonomi. Du kan laste ned boken i pdf-versjon helt gratis via denne linken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar