Boom Bust

Boom Bust

fredag 29. mars 2013

Lærdom fra Jim Rogers, børsrekord i USA, bank runs, innskuddsgarantier og inflasjon


Jim Rogers ble intervjuet på CNBC i kveld, og mens de fleste andre feirer ny rekord for S&P 500-indeksen, så sier Jim Rogers at "I'm certainly not investing in the U.S., because the U.S. is making all-time highs based on money printing. The whole world is benefiting from all this money being printed, but there are better places than where the all-time high is."

Når det gjelder snakket om rekord for aksjeindekser så skal man huske på en ting: Prisinflasjon. Siden forrige rekord har vi hatt prisinflasjon, og realverdien på indeksene er derfor ikke på nivå med de forrige rekordene. Slik grafen under fra Wall Street Journal viser, så har prisinflasjonen redusert den reelle avkastningen for S&P 500 med nesten halvparten siden 1994:


Men tilbake til Jim Rogers. Hva er hans råd til folk som har mye penger i bankene? "Please, you better hurry, you better run for the hills. I'm doing it anyway. I want to make sure that I don't get trapped." Hvorfor mener han man bør sikre sine verdier? Fordi "they're going to go crazy the next time around." Hvordan mener han alt dette kommer til å ende? "I know it's going to end badly."

Det beste sitatet fra intervjuet er noen veldig kloke ord: "If you're going to listen to government, you're going to go bankrupt very quickly." Så klart, hvis man heter Olav Chen så er man av stikk motsatt oppfatning, for som han tidligere har sagt (om Kina) så mener han at "det er lurt å lytte til myndighetene, for det de sier er ofte slik det blir." Dette er så klart tull og tøys! At man hører på myndighetene er jo hele grunnen til at vi får masse problemer, men disse SJEVøkonomene vet ikke bedre. De er som tankeløse zombier som ramser opp fra læreboken sin og tilber staten.

Du skal aldri føle deg trygg på ting myndighetene sier! Det gjør iallefall ikke jeg. De lyver så det renner av de. Hele tiden. Selv lederen for gruppen av finansministere i eurosonen, Jean Claude Juncker, har sagt at "when it becomes serious, you have to lie."

I Canada foreslås det nå regelverk som gjør at man kan konfiskere bankinnskuddene til kunder i banker som går konkurs. Et forslag lagt frem av deres finansminister sier følgende (side 145 i dokumentet):
The Government proposes to implement a ―bail-in regime for systemically important banks. This regime will be designed to ensure that, in the unlikely event that a systemically important bank depletes its capital, the bank can be recapitalized and returned to viability through the very rapid conversion of certain bank liabilities into regulatory capital. This will reduce risks for taxpayers.
For de som ikke kjenner begrepsbruken for banker: "Bank liabilities" er bl.a. bankinnskudd. Du setter pengene på konto i banken, og dette er i realiteten et lån fra deg til banken. Så her legges det til rette for at man skal kunne gjøre som i Kypros.

La det være sagt at staten og bankvesenet konfiskerer dine penger hver eneste dag gjennom økning i pengemengden, inflasjon. Prisene stiger som følge av denne inflasjonen, og dette vanner ut den reelle verdien på dine penger. Det er ikke noe du merker fra dag til dag, men det skjer (enn så lenge) sakte, men sikkert. Som den meget oppegående Mike Maloney sier: "It is the insidious stealth tax known as inflation, robbing you of wealth like a thief in the night." Dette er noe folk bør være forbannet på, men ingen skjønner det, så ingen reagerer. Sentralbankene og bankene slipper kritikken de fortjener å få. Det samme gjør politikerne, som nyter godt at inflasjonen. Istedenfor står folk på barrikadene når en bank går konkurs og krever redningspakker fra staten og andre skattebetalere.

Faktisk er det egentlig rett og rimelig at bankkundene kan miste noe av sine verdier i en konkurs, istedenfor at staten skal nasjonalisere banken og legge regningen over på alle landets skattebetalere. Nå skal det sies at staten har gitt en garanti for at bankinnskudd opp til en viss størrelse er sikre, men jeg mener garantien på bankinnskudd som vi har i Norge og veldig mange land bør fjernes. Den gjør at folk ikke bryr seg om hvor godt drevet og hvor sikker en bank er. De vet de får tilbake pengene sine uansett om den er elendig drevet og kan gå konkurs, og er derfor likegyldige til hvor de plasserer pengene sine. Dette skaper "moral hazard", som er det at man er villig til å ta risiko fordi man vet at det er andre, og ikke en selv, som vil måtte ta tapet hvis det går dårlig.

Slik jeg ser det så er statsgarantien for bankinnskudd ikke laget for å verne om kundene, men snarere heller - og sannsynligvis uten at myndighetene engang skjønner det selv - for å verne om bankene. Den er innført for at folk ikke skal være redd for at bankene driter seg ut, og for å unngå bank runs. Garantien gjør at bankene kan drive med sin kredittekspansjon (altså pengeproduksjon ut av løse luften) uten å måtte plages med at kunder krever ut pengene sine. For realiteten er at bankene lager penger ut av løse luften, og ikke har dekning for pengene. Problemet er bare at til forskjell fra noen og hundre år siden, hvor man i bank runs oppdaget at bankene ikke hadde tilstrekkelig med gull som dekning for papirpengene som var utstedt med dekning i gullet, så lar hele dette spillet seg nå ikke avsløre fordi sentralbankene har tatt rollen som "the lender of last resort", og det bare trykkes opp penger hvis det blir problemer. I tillegg innfører man kapitalkontroller for å hindre folk å kunne ta ut pengene sine fra bankvesenet når det blir store problemer. Dette er nok ting vi vil se mer og mer av framover. Dessverre.

Dette gjør at vi ikke får noen særlig stor kontraksjon i pengemengden ("deflasjon") når det er kriser lenger. "Keynesianerne", som har de fleste stillingene i politikk, bankvesen, næringsliv og sentralbanker, har mareritt om deflasjon. De tåler ikke tanken på det! Derfor vil sentralbankene pumpe mer penger inn i bankene og økonomiene for å "holde økonomien i gang" når det oppstår problemer. Dette ser vi f.eks. gjennom QE og lavrentepolitikk i mange land.

Sentralbankene er veldig opptatt av å holde aktivapriser oppe, slik at ikke bankvesenet skal gå konkurs, og slik at folk kan fortsette å låne og bruke masse penger de ikke har. Jeg tror at dette er en praksis som bare vil fortsette, og derfor tror jeg også det vil komme sterk prisinflasjon etterhvert som vil presse opp prisene på bl.a. edelmetaller til nye rekorder. Til slutt vil sentralbankene sitte med valget om å la sin valuta miste all tillit hos folk pga. prisstigningene, eller sette opp rentene kraftig for å få bukt med prisstigningene. Det var det siste man så Paul Volcker gjøre etter den sterke prisinflasjonen i USA på 70-tallet.

Igjen, som Rogers sier: "If you're going to listen to government, you're going to go bankrupt very quickly." Jeg sier: Stol aldri på staten. Stol kun på deg selv. KUN PÅ DEG SELV!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar