Boom Bust

Boom Bust

lørdag 30. mars 2013

Kypros = Island


På Kypros har de nå innført kapitalkontroll. Det er store begrensninger på flyten av penger inn og ut av landet, og innad i landet. Den kypriotiske sentralbanken sier at dette er midlertidig og at de vil ta bort kontrollene så raskt det lar seg gjøre. Erfaringen hos vårt nære naboland Island gir oss en pekepinn på at dette nok kan vare mye lengre enn man nå sier offisielt.

Island trekkes av veldig mange frem som et skoleeksempel for hvordan man skal håndtere en bankkrise, men det jeg aldri ser noen snakke om er at de innførte kapitalkontroller i slutten av 2008. Også den gang ble det påstått at det skulle være midlertidig, men kapitalkontrollene er aktive den dag i dag. Det virker som om disse sentralbankene har en veldig spesiell forståelse av ordet "midlertidig" (USAs og Storbritannias sentralbanker pleier også å kalle høy prisinflasjon for "midlertidig" slik at de kan forsvare å ha lave renter selv om prisene stiger mer enn deres inflasjonsmål).

Kapitalkontrollene på Island har gjort at man ikke kan ta noe særlig av pengene sine ut av landet. Derfor holder også boligprisene seg høye der, for det er få steder å plassere pengene utenom eiendomsmarkedet. Kapitalkontrollene gjør det også vanskelig å investere i Island, og svekker økonomiens utvikling. Kapitalkontroller er kort og godt en økonomisk tvangstrøye på et land og dets innbyggere som staten trer over folket når den mister kontrollen på de og pengene deres.

Så hvor lenge har de tenkt å fortsette med kapitalkontroller på Island? "It will take longer. How much longer I don't have a clue" sier den nåværende sentralbanksjefen.

Kanskje ikke så rart at en mann som Jim Rogers nå gjør det han kan for å sikre sine verdier i Europa, for som han sier om hvordan han tror ting vil utvikle seg framover: "I know it's going to end badly."

1 kommentar: