Boom Bust

Boom Bust

tirsdag 26. mars 2013

Hvorfor BNP kan være et dårlig måletall

Via bloggen til Tom Woods kom jeg over en video hvor han og professor Jeff Herbener fra Grove City college og Ludwig von Mises Institute diskuterer hvorfor BNP kan være et misvisende måletall for økonomien. De snakker bl.a. om hvordan statens pengebruk svekker BNP som et bra måletall for økonomisk vekst. Mange mennesker forbinder BNP med hvordan velstanden til folk er og hvor bra man har det økonomisk i samfunnet. Dette skal man vokte seg vel for. BNP er nemlig et endrings-tall, ikke et nivå-tall. Med det mener jeg at det måler aktivitet over en gitt periode, ikke hvor høy kvalitet eller bra noe er på et gitt tidspunkt. Det vil altså vise at man har økonomisk vekst hvis man sprenger en by og bygger den opp igjen til slik den var fra før av.

Her er Herbener og Woods:


Fra før vet vi at SJEVøkonomer bruker BNP-vekst som argument for hvorfor det er bra for økonomien at vi får naturkatastrofer og verdenskriger. Dette er et eksempel på det knuste vindu-feilslutningen. F.eks. sa Olav Chen dette etter tsunamien i Japan:
"Etter tsunamien så man et kraftig fall for privatkonsum og industriproduksjon. Men i ettertid måtte man bygge opp igjen infrastrukturen, hus og andre ting. Det gir økonomisk aktivitet, som gir en kraftig innhentning."
Et annet eksempel, og enda verre, kommer fra professor Richard Wolff, som jeg tidligere har omtalt i et innlegg som het Sinnsyke økonomer i praksis. (Les dette innlegget hvis du vil lære om det knuste vindu-feilslutningen, som svært mange SJEVøkonomer utrolig nok ikke forstår seg på.) Wolff impliserte at en veldig stor krig ville vært bra for økonomien:
"[Unlike WWII] today warfare for political and technological reasons does not require large numbers of people. It is both too politically dangerous to get large number of people involved and it is not necessary for the kind of high-tech warfare that we know specializing as a nation. So warfare is not going to do the job. 

The wars in Afghanistan and Iraq, and even the one threatened with Iran now are not the kinds of war that will soak up the unemployment in the US. So it does not represent itself as a solution. You’re going have to find some other way to take masses of people and give them work. And I don’t think the private sector is up to it.

If you don't come up with a real employment program, you're not going to deal with the problem, and war isn't going to it, unless we are thinking on a scale that is really outside of the realm of what is safe for even gung-ho types."
En annen ting som kan manipulere BNP-tallene er prisstigninger. I et innlegg som het Tullet Prebon om USAs økonomi: I en depresjon siden 2000 skrev jeg om hvordan utarbeidelsen av BNP-tallene kan bli totalt annerledes dersom man beregner prisinflasjon på en annen måte enn det staten gjør. Avviket ble illustrert slik vist i grafen under, og viste at med en annen beregningsmetode så hadde USA hatt negativ BNP-utvikling siden 2000.


Ta altså ikke BNP-tall og henvisninger til økonomisk vekst for god fisk. Et høyt BNP-tall betyr ikke nødvendigvis at ting går på skinner i en økonomi. Tallene kan være svært misvisende og gi deg et feilaktig inntrykk av hvordan en økonomi og et samfunn utvikler seg. Dette har så klart gått de fleste SJEVøkonomer hus forbi, men for oss andre som skjønner litt god økonomisk fornuft og ikke har blitt helt ødelagt i hodet av tullete økonomiteori så er det egentlig ganske logisk og forståelig.

2 kommentarer:

  1. GDP: Gross Distorted Product
    http://video.cnbc.com/gallery/?play=1&video=3000157654

    SvarSlett