Boom Bust

Boom Bust

søndag 25. november 2012

Økonomers kortsiktighet


Fredag ble budsjettforhandlingene i EU avbrutt da partene ikke var nær å komme til enighet. På E24 ble vi gitt forklaring fra SJEVøkonomen Olav Chen:
Dette møtet skulle først og fremst ta hånd om mer langsiktige tiltak og EUs budsjettpolitikk. Og her er det stor intern uenighet
Chens syn var i følge E24:
Chen innrømmer at han ikke hadde store forventninger til dette toppmøtet, og han mener at det heller ikke var noe viktig «krisetoppmøte», av den kategorien man har sett utallige av de siste årene, og som aktørene i finansmarkedet har fulgt med argusøyne.
Her avslører Chen slik jeg ser det sin egen kortsiktige tankegang. Budsjettmøtet, et møte hvor lederne skal legge premissene for hvordan økonomiene i EU skal utvikle seg i årene som kommer, er i følge Chen ikke viktig. Han mener at de andre tidligere krisemøtene, hvor man har hastet sammen løsninger for å gi redningspakker i øst og vest og drive kortsiktig brannslukking, er viktigere. Kortsiktige løsninger er åpenbart bedre enn langsiktige løsninger i Chens verden. Og han er nok her dessverre i selskap med de fleste andre SJEVøkonomer.

Denne kortsiktige tankegangen er hele poblemet med dagens økonomer, politikere og forståsegpåere. John Maynard Keynes sa "in the long run we are all dead", og disse personene praktiserer denne tankegangen til det ytterste. Problemet er at nå har vi i så lang tid tenkt kortsiktig, at vi faktisk har kommet til "the long run". Problemene må nå tas ved roten. Entrepenøren Peter Thiel sier det, som jeg har omtalt før, på en god måte:
My villain in economics is clearer. I believe the villain is Keynes and there was a Keynes line that in the long run we are all dead. Whether or not that is true, I believe that in the long run Keynesianism will be dead and that the problem with never thinking about the long run is that in the long run, the short run becomes the long run. And I wonder whether the crisis of 2008-2009 was not just a crisis about finance or about technology, but also a crisis about short run thinking and it was a point in time where short run thinking had run out and there was no more time to think about the short term and that actually a lot of long term problems we have been putting off and deferring had finally come home to roost.
Roten til mange problemer er slik jeg ser det dagens pengesystem (der banker og sentralbanker kan lage kreditt, det som du og jeg kaller penger i dag, ut av løse luften), sentralbankpolitikken med bl.a. tilnærmet nullrenter og inflasjonsfanatisme, tyveri av menneskers verdiskapning gjennom skatteseddelen, sløsing av penger på byråkrati, osv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar