Boom Bust

Boom Bust

lørdag 27. oktober 2012

Ratingbyrået Dagong begynner å gjøre seg bemerket

Etter å ha skrevet om Dagong Global Credit Rating Company Ltd. første gang i april 2011, og siden det igjen, igjen og igjen, har dette ratingbyrået fra Kina plutselig kommet inn i norsk og utenlandsk mainstream media. I går skrev for eksempel lederen for institusjonelle kunder i Holberg Fondene en artikkel på E24.no om Dagong, hvor han bl.a. sa følgende:

"De færreste har trolig hørt om Dagong Global Credit Rating. Dette er en kinesisk aktør som har etablert seg som en motvekt til de amerikanske tungvekterne innen ratingmarkedet. De mener de amerikanske aktørenes rating metoder er mangelfulle og at de favoriserer amerikanske interesser.
Ikke overraskende har Dagong ratet USA svakere enn de amerikanske aktørene. Dagong har en A-rating med negative utsikter på USA. Samtidig er Dagong alene om å ha en AAA (med stabile utsikter) på Kina.
Kan man ane en tiltagende «rating-krig» mellom de to supermaktene?"
Vel, hva kan man si? Flere av oss andre som lever utenfor boblen som mange av disse forvalterne og forståsegpåerne lever i har for lengst hørt om Dagong. Velkommen etter Holberg.

For to dager siden kom det en pressemelding fra Dagong og to andre ratingbyråer, Egan-Jones Ratings og RusRating, om at de skulle gå sammen om et felles ratingbyrå, Universal Credit Rating Group. Dette ble siden meldt gjennom bl.a. Financial Times og andre medier. Lederen for Egan-Jones (i mine øyne USAs eneste fornuftige ratingbyrå) sa følgende:
"The credit rating system urgently needs to be reformed."
Lederen i Dagong sa følgende på en pressekonferanse:
"The clear position of protecting the interests of the largest debtor country has deprived the current rating system of the due independence."
Det er åpenbart at det er et behov for ratingbyråer som taler med en mer ærlig tunge enn de tradisjonelle byråene. Derfor synes jeg det er meget bra med dette tiltaket.

Hvis du lurer på hvordan Dagong rater USA, så er svaret A (med negative utsikter). Storbritannia er A+ (med negative utsikter). Dagongs ratinger følger denne skalaen. Fullstendig liste med alle deres ratinger for stater finner du her. Under ser du deres ratinger satt opp mot andre ratingbyråer for et lite knippe andre land. Som du ser er de jevnt over mer kritiske og negative enn sine amerikanske motparter.At Dagong er et kinesisk selskap og derfor sannsynligvis har et mer positivt enn normalt syn på sitt eget hjemland får man tåle. De har iallefall mye fornuftig å si om andre lands kredittverdighet, og de er i forkant av de andre ratingbyråene med sine syn. Jeg kan ikke annet enn å gjenta det jeg skrev for halvannet år siden:
Ratingbyrået heter Dagong Global Credit Rating Company Ltd., og er hjemmehørende i Kina. Man kan merke seg navnet først som sist, for om 10 år tipper jeg disse er adskillig mer anerkjent enn de er i dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar