Boom Bust

Boom Bust

mandag 22. oktober 2012

Hvordan penger skapes

"The process by which banks create money is so simple that the mind is repelled", John Kenneth Galbraith
Penger er noe alle bruker. Det er en helt sentral del av samfunnet vårt. Likevel er det forbausende få som har kjennskap til hvordan penger oppstår. De fleste har en slags tro om at penger på en eller annen måte oppstår av seg selv, uten at de helt klarer sette ord på hvor og når dette skjer. Du kan spørre nesten en hvilken som helst person om dette uten å få et riktig svar. Så hvordan oppstår egentlig penger? I teorien kan det kanskje være noen tekniske forskjeller fra land til land, men i det store og hele er det nok ganske likt. Federal Reserve Bank of Chicago publiserte i 1961 et hefte som het Modern Money Mechanics, og som etter mitt syn er et must read for de som ønsker å sette seg inn i hvordan penger skapes i dagens pengesystem.

Hvem skaper penger? Jo, det er sentralbankene og bankene. FED beskriver det slik:
Changes in the quantity of money may originate with actions of the Federal Reserve System (the central bank), depository institutions (principally commercial banks), or the public. The major control, however, rests with the central bank. The actual process of money creation takes place primarily in banks.
Det skilles mellom penger laget av sentralbankene og penger laget av bankene. Førstnevnte lager kontanter (og reserver, som er bankenes innskudd i sentralbanken) og sistnevnte lager det som i Norge ofte kalles for kontopenger. Kontopenger er det du og jeg bruker når vi f.eks. trekker kortene våre gjennom kortterminaler. Kontopenger er i praksis det de fleste av oss i dag ser på som penger.

Som jeg har omtalt før, så oppstod dagens pengesystem som en svindel. Folk lagret gullet sitt hos en gullsmed, som skrev ut kvitteringer som bevis for eierskapet av gullet. Disse kvitteringene tok så rollen som penger i praksis, da folk fant det lettere å bytte disse enn å stadig hente ut og sette inn gullet på lageret. Gullsmedene så etterhvert sitt snitt til å utnytte dette til sin fordel. De forstod at de kunne skrive kvitteringer for eierskap av gull selv uten å ha gull i hvelvet. Så lenge de hele tiden hadde nok gull til å dekke uttakene til de få som kom og hentet gullet sitt, så ville ingen oppdage at de hadde skrevet ut for mange kvitteringer. De svindlet altså kundene sine. Her er hvordan Federal Reserve beskriver dette:
This unique attribute of the banking business was discovered many centuries ago.
It started with goldsmiths. As early bankers, they initially provided safekeeping services, making a profit from vault storage fees for gold and coins deposited with them. People would redeem their "deposit receipts" whenever they needed gold or coins to purchase something, and physically take the gold or coins to the seller who, in turn, would deposit them for safekeeping, often with the same banker. Everyone soon found that it was a lot easier simply to use the deposit receipts directly as a means of payment. These receipts, which became known as notes, were acceptable as money since whoever held them could go to the banker and exchange them for metallic money.
Then, bankers discovered that they could make loans merely by giving their promises to pay, or bank notes, to borrowers. In this way, banks began to create money. More notes could be issued than the gold and coin on hand because only a portion of the notes outstanding would be presented for payment at any one time. Enough metallic money had to be kept on hand, of course, to redeem whatever volume of notes was presented for payment. 
Det FED så fint omtaler som en "unique attribute", er i realiteten god gammeldags forfalskning og svindel. Om en alien landet på jorda og så dette skje, ville dette umiddelbart blitt avslørt som svindel. For mennesker som har gått gjennom denne prosessen gradvis over hundrevis og tusenvis av år så fremstår det derimot som en naturlov.

Hvordan lages penger? Jo, veldig kort fortalt skjer dette i dagens system ved at bankene godskriver din bankkonto med et gitt beløp med kontopenger.

Prosessen med å skape penger kan starte med det som på norsk kalles markedsoperasjoner (engelsk: open market operations). Dette kan ta form av at Federal Reserve kjøper en statsobligasjon på USD 10 000 fra en finansinstitusjon. I USA kalles disse institusjonene for primary dealers. FED gir da beskjed til dealerens bank, bank A, om at dealerens bankkonto i bank A skal godskrives med USD 10 000. Samtidig godskriver FED bank A sin konto i sentralbanken med det samme beløpet. Summen av dette er at det er skapt USD 10 000 nye kontopenger på en bankkonto i bank A og USD 10 000 i nye reserver på bank A sin konto i sentralbanken.

I det moderne pengesystemet har det tradisjonelt vært slik at bankene kun har måtte ha reserver tilsvarende en gitt prosentandel av kontopengene (bankinnskuddene). Navnet fraksjonsreservesystem (engelsk: fractional reserve banking) kommer av dette faktum. Hvis kravet til bankenes reserver var på 10% av kontopengene, så ville bank A i eksempelet over mer enn overoppfylle kravet. Kravet ville vært at bank A måtte ha USD 1 000 som reserver i sentralbanken. I dette tilfellet ville derimot bank A ha like mye reserver som kontopenger, altså 100% reserver. Bank A har således USD 9 000 i overskytende reserver (engelsk: excess reserves). Bank A kan da skape USD 9 000 i nye kontopenger ved å godskrive kontoen til en av kundene sine med dette beløpet. Dette er nye penger som bank A skaper ut av løse luften. Luftpenger. Svindel. Av de nye kontopengene må bank A kun ha 10%, USD 900, i reserver hos sentralbanken. Sammen med det opprinnelige reservekravet på USD 1 000 er det totale reservekravet nå kommet opp i USD 1 900. Bank A hadde fra før reserver på USD 10 000, og overoppfyller således fortsatt reservekravet. Bank A kan dermed fortsette å skape nye kontopenger helt til reservene på USD 10 000 utgjør 10% av kontopengene i omløp. Totalt kan det da skapes USD 100 000 i kontopenger basert på de opprinnelige USD 10 000 i reserver som sentralbanken skapte.

FED beskriver prosessen slik:
However, they are not required to keep $10,000 of reserves against the $10,000 of deposits. All they need to retain, under a 10 percent reserve requirement, is $1000. The remaining $9,000 is "excess reserves." This amount can be loaned or invested. If business is active, the banks with excess reserves probably will have opportunities to loan the $9,000. Of course, they do not really pay out loans from the money they receive as deposits. If they did this, no additional money would be created. What they do when they make loans is to accept promissory notes in exchange for credits to the borrowers' transaction accounts. Loans (assets) and deposits (liabilities) both rise by $9,000. Reserves are unchanged by the loan transactions. But the deposit credits constitute new additions to the total deposits of the banking system.
Bank A kan også skape kontopenger ved å kjøpe verdipapirer. FED sier:
Deposit expansion can proceed from investments as well as loans. Suppose that the demand for loans at some Stage 1 banks is slack. These banks would then probably purchase securities. If the sellers of the securities were customers, the banks would make payment by crediting the customers' transaction accounts, deposit liabilities would rise just as if loans had been made. More likely, these banks would purchase the securities through dealers, paying for them with checks on themselves or on their reserve accounts. These checks would be deposited in the sellers' banks. In either case, the net effects on the banking system are identical with those resulting from loan operations. 
Så dette er hvordan det som i gamle dager ble ansett som svindel, i dag er satt i system gjennom lover og regler, fasilitert av sentralbanken.

Du kan også finne litt informasjon om dette på Norges Banks hjemmeside, men informasjonen er ikke i nærheten så god som i heftet Modern Money Mechanics. Dette heftet bør du virkelig lese.

Du kan se dokumentaren 97% owned som tar for seg hvordan penger skapes. Slik jeg ser det er problemet med denne og mange andre av disse "sannhetsdokumentarene" at de er forkjempere for at staten skal lage alle penger i samfunnet istedenfor bankene. Jeg mener dette ikke vil være noe fremskritt fra dagens system, da dette også vil være dømt til å misbrukes av kortsiktige og grådige politikere, og etter en stund igjen føre oss tilbake til de problemene vi ser i verdensøkonomien i dag. Personlig er jeg for å innføre fri konkurranse i pengemarkedet slik at hvem som helst kan lage penger, og slik at folk selv kan bedømme hvilke penger de fester sin tillit til.

4 kommentarer:

 1. Ja, det er enkelt og greit kriminelt. De fleste som f.eks. skal bygge et hus, trenger flere forskjellige yrkesprofesjonelle til å fullføre prosjektet. Rørleggeren ligger på all fire, tømmermannen står på taket i stiv kuling...ja, de utfører ett ærlig stykke arbeid, og får betalt deretter. Alle bidrar med noe håndfast, noe av verdi, unntatt...banken som låner deg pengene. Hva er bankens bidrag? Jo, å låne deg penger som ikke eksisterte før beløpet magisk nok dukket opp i nettbanken din.

  Med rørleggeren og tømmermannen byttet du "dine" (sannsynligvis ikke egentlig dine) penger mot deres arbeidskraft. Med banken byttet du "dine" penger mot at banken låner deg penger som DU faktisk tryllet inn i tilværelsen med din underskrift. På toppen av det, blir du melket for renter av penger som banken egentlig ikke eier; det var din underskrift som tryllet fram pengene.


  SvarSlett
 2. Noe du glemmer å si om FED er at det er de, som privatbank, som trykker opp disse pengene. USA som stat låner penger fra FED...Skattebetalerne må betale tilbake disse pengene til FED på statens vegne....

  SvarSlett
  Svar
  1. Jeg ser ikke på dette som spesielt viktig i denne sammenhengen. Som de fleste andre sentralbanker leverer FED så vidt jeg vet rentebetalingene den mottar tilbake til den amerikanske staten. Jeg er ingen tilhenger av gratis penger, ei heller om det er staten, du eller jeg som får låne det. Renter er slik jeg ser det helt nødvendig for å sette en pris på tid, risiko og preferanser.

   Slett
  2. De gjør ikke det, de beholder rentene..... FED er de som styrer alt...

   Slett