Boom Bust

Boom Bust

onsdag 24. oktober 2012

Et pengesystem som endres, men til det bedre eller verre?


Jeg har i det siste merket meg at det med stadig økende frekvens dukker opp artikler i media om pengesystemet. Dette er slik jeg ser det begynnelsen på en trend som vil fortsette i enda sterkere grad, som følge av at flere og flere innser at dagens system har store problemer. Mike Maloney har tidligere sagt at dagens pengesystem sannsynligvis i ferd med å nå sin "best-før-dato". Jeg er nokså enig med Maloney i dette.

Jeg synes det er særdeles viktig med en diskusjon om selve pengesystemet, da jeg mener dette er roten til mye av dagens problemer i økonomien. Likevel kan utfallet av en slik framtidig diskusjon dessverre bli alt annet enn til det bedre.

Den siste tiden har det f.eks. blitt skrevet om temaet på E24.no av en spaltist som heter Marius Gustavson. Sist ut i rekken er derimot en artikkel i britiske The Telegraph, der journalisten Ambrose Evans-Pritchard tar for seg en nylig publisert rapport fra to forskere i den internasjonale pengefondet, IMF. IMF-rapporten tar for seg et gammelt forslag om reform av pengesystemet, kalt Chicago-reformen, og gir det sin støtte. I all hovedsak gikk dette reformforslaget ut på at staten i praksis skulle være den eneste produsent av penger i samfunnet, istedenfor måten det fungerer på i dag, der det i all hovedsak er bankene selv som lager pengene ut av løse luften (les min tidligere beskrivelse av hvordan penger skapes i dagens pengesystem her.) Jeg siterer fra rapporten:
The key feature of this plan was that it called for the separation of the monetar and credit functions of the banking system, first by requiring 100% backing of deposits by government-issued money, and second by ensuring that the financing of new bank credit can only take place through earnings that have been retained in the form of government-issued money, or through the borrowing of existing government-issued money from non-banks, but not through the creation of new deposits, ex nihilo, by banks.
Jeg mener det er galskap å la staten få eneansvaret for å lage penger. Jeg er aldeles ingen tilhenger av dagens system, der bankene lager penger ut av løse luften som kontopenger på din bankkonto, men ser ikke på en statsmonopolisering som noen god løsning. Disse to typene pengesystemer er i mine øyne Morton's fork - et valg mellom to likestilte onder.

Bilde: En såkalt Greenback-seddel.

I mitt innlegg om hvordan penger skapes forklarte jeg mitt syn på en eventuell statlig monopolisering av all pengeproduksjon:
Jeg mener dette ikke vil være noe fremskritt fra dagens system, da dette også vil være dømt til å misbrukes av kortsiktige og grådige politikere, og etter en stund igjen føre oss tilbake til de problemene vi ser i verdensøkonomien i dag. Personlig er jeg for å innføre fri konkurranse i pengemarkedet slik at hvem som helst kan lage penger, og slik at folk selv kan bedømme hvilke penger de fester sin tillit til.
Før i dag visste jeg ikke at jeg tilsynelatende tilhører en av to "økonomiske trosretninger" som ønsker å avskaffe dagens kartellignende tilstand innen pengeproduksjon. Den ene trosretningen kalles Greenbackers, den andre kalles den østerrikske skole. Dette ble jeg klar over da jeg via lewrockwell.com kom over denne artikkelen skrevet av økonomihistorikeren Gary North. Hva synes North om The Telegraphs journalist Evans-Pritchard?
Ambrose Evans-Pritchard has outdone himself in stringing together a series of unsubstantiated historical facts connected by a truly crackpot monetary theory.
Hva synes North om forslaget om å erstatte bankproduserte penger med statsproduserte penger?
This is fiat money with a vengeance, based on a compulsory swap of legal IOUs (contracts) from private parties in exchange for "equity" issued by the government (or is it the FED?) that has no definition, no contractual basis, and no capital markets. 
Jeg er helt enig med Gary North. Les artikkelen hans, den inneholder flere historiske referanser, og er lærerik.

Dessverre er det ikke usannsynlig at en ny Chicago-plan kan komme til å se dagens lys. Kanskje vil det bli et steg på veien mot en verdensomspennende sentralbank og pengeenhet, slik økonomen Murray Rothbard predikerte? Jeg håper virkelig ikke det!

Statsproduserte penger vil slik jeg ser det føre med seg en hel masse djevelskap over tid. Kanskje det ville fungert en periode, men det er dømt til å feiles slik det har gjort mange ganger før opp gjennom historien. Hvis du tror bankfolk driver uansvarlig, så kan du jo tenke deg hvilke resultater man ville fått dersom politikerne var ene og alene ansvarlige for pengeproduksjonen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar