Boom Bust

Boom Bust

mandag 8. oktober 2012

Et av tidenes mest latterlige utspill fra en norsk politiker

Jeg kom idag over en video som jeg første gang så for noen måneder siden. Den viser Inga Marte Thorkildsen snakke om finansskatter under en konferanse arrangert av Attac Norge i oktober 2011. Det fantastiske sitatet kommer etter 12 mins og 40 sekunder, når Thorkildsen snakker om statens rolle i økonomien.

"Jeg har lyst å bare understreke at statlig eierskap og en sterk offentlig sektor er også viktig for å forhindre at kriser får større rekkevidde enn nødvendig. For eksempel i Norge, det at veldig stor del av befolkninga, 1/3 ca., er sysselsatt i offentlig sektor, og sånn sett har en trygghet for sin inntekt, og for sitt arbeid og sine hjem, det er veldig viktig også for å hindre at alt stagnerer og at hele systemet faller tilbake, eller kan kollapse. Så det er jo forferdelig farlig det som nå gjøres i Europa, det at man kutter i offentlig sektor, og kutter velferdsordninger som gjør at folk blir veldig veldig engstelige for sin egen framtid, det kan få større betydning for enkeltmennesker som ikke ser at de har noen mulighet selv. Det kan også få betydning for hele økonomien, for selvfølgelig, etterspørselen stagnerer."
Thorkildsen tror åpenbart at penger vokser på trær, og at dess flere som jobber i staten dess bedre. For hvilken annen konklusjon kan man trekke av hennes utsagn enn dette? Hun har noen svært store logiske brister i sine argumenter og tankegang! Bli med meg på en tankerekke: Statens ansatte lønnes av skatteinntekter. Skatteinntekter kreves inn fra befolkningen. Befolkningens kjøpekraft reduseres som følge av skattene. Befolkningen bruker mindre penger på varer og tjenester. Hvis man så sier opp en statsansatt, så kan man redusere skattleggingen av befolkningen med det det koster å lønne den statsansatte. Befolkningen beholder pengene sine selv, og kan kjøpe mer varer og tjenester. Dermed kan bedrifter ansette flere mennesker for å møte den økte etterspørselen. Den personen som tidligere jobbet i staten kan nå heller få seg en jobb i det private næringslivet, der det er et reellt behov for arbeidskraft. Man tar ut en person fra en (sannsynligvis) uproduktiv jobb i staten, og overfører personen til en produktiv jobb i næringslivet. Det er like mye penger i omløp i økonomien som før, men nå med en ekstra person som bidrar til økt produktivitet og velstand i samfunnet. Det er alt å vinne på å få personer ut av staten og inn i jobber i det private næringsliv! Det skaper mer velstand!

Ja, noen statsansatte kan gjøre produktive jobber, men verdien av å ha folk i arbeid i staten er ikke at de mottar lønn, men derimot at de gjør en jobb som er produktiv og som bidrar til økt velstand i samfunnet. Med Thorkildsens holdning kan vi jo like gjerne slutte å fengsle tyver, for de holder jo vitterlig økonomien i gang ved å stjele penger fra gamle damer som tross alt bare ville latt pengene sine stå ubrukt på en bankkonto.

Som Henry Hazlitt sier i sin bok Economics in One Lesson (boken kan lastes ned gratis her): "When we can find no better argument for the retention of any group of officeholders than that of retaining their purchasing power it is a sign that the time has come to get rid of them."

Ja til færre statlige ansatte! Ja til mer velstand!

7 kommentarer:

 1. Du bommer litt her. La oss si at alle jobber var like nødvendige. Det var f.eks nødvendig at noen satt og kontrollerte at innsendte kart til byggesøknader var kommet inn i riktig målestokk. Staten utfører idag denne oppgaven og lønner en ansatt med x kr. pr år.

  Hvis denne oppgaven ble satt ut til en privat bedrift i Sverige, kartkontroll ab, ville en svenske i malmø få de norske skattekronene. Skattekronene ville bidra til svensk næringsliv.

  Thorkildsens utsagn er lett proteksjonistisk, fordi man er nærmest garrantert at spesielt lønnsutgifter sirkulerer i den norske økonomien. Man kan regne med en viss balanserende effekt som følge av en stor offentlig sektor og, som i Norge, toll og momsmekanismer.

  Så lenge vi har en stat, og tror at en stat har en rolle i et marked, noe de fleste gjør, så må man regne med en viss proteksjonisme i noen markedsmekanismer, og en av disse er andelen statlige ansatte.

  Hadde Norge hatt 5% offentlig ansatte ville vi ikke evnet å levere tjenester uten store private anslag. En viss effektivisering kunne man regne med som følge av konkurranse, men man måtte også regne et tap som følge av en økt import av tjenester.

  Norge trenger først og fremst å bedre eksporten av tjenester (eller varer hvis vi tror på industri), for å få en solid økonomi. Staten har gode ordninger for å hjelpe private med oppgaven. Kritikken bør heller rettes mot for lite fokus på eksportrettet næringsliv, spesielt innenfor tjenester.

  SvarSlett
  Svar
  1. Argumentet ditt mister mye av sin kraft ved at du antar at bedriften som skal skjekke kartene er i Sverige. Om denne bedriften ligger på Dokka, så er det ganske garantert at alle disse pengene blir innfor den norske økonomien.

   På dne annen side: om en person er ansatt i staten i Norge, så er ikke det en garanti for at pengene blir i Norge. Folk ahr muligheten til å dra på harry-tur til sverige om man er ansatt i staten eller ikke.

   Slett
  2. Hvordan kan man se på import av en tjeneste som et 'tap'?
   Man mottar da vitterlig en tjeneste. Når man kjøper et brød, så taper man ikke penger. Man bytter penger mot brødet, uavhengig om man gjør det på lokal butikk eller over grensa.

   Slett
 2. Ja, heia Inga Marte! Hvorfor kan vi ikke bare alle jobbe i staten så har vi full sikkerhet mot nedturer! Regner med at de offentlig ansatte i Hellas føler de har trygge jobber..
  Til Johan: alle jobber er ikke like viktige! ..og den jobben du nevnte hørtes ikke spesielt viktig ut... Offentlig sektor kan kun være så stor som privat sektor tillater den å være ift konkurransekraft overfor andre land. Det må altså være nok produktive jobber i privat sektor til å bære kostnadene til offentlig sektor. Dette forholdet er fullstendig pervertert i Norge pga enorme oljeinntekter og vi kommer til å møte veggen skikkelig en dag!

  SvarSlett
 3. Inga Marte Thorkildsen har rett.
  Penger vokser på trær.
  Alle som bor i Republic of Zimbabwe vet det.

  SvarSlett
 4. Analysen din hadde vært riktig i en normal økonomi, men Norge har ikke noen normal økonomi. Oljefondet nærmer seg 4 000 milliarder kroner, og selv om man følger handlingsregelen, og bruker 4% av oljefondet hvert år, så er 4% av 4 000 milliarder tross alt 160 milliarder, og det er forferdelig mye penger i Norge. Norges olje- og gassinntekter vil være gigantiske i overskuelig fremtid, så jeg tror at politikerne kan fortsette å bruke penger som fulle sjøfolk i maange år enda.

  SvarSlett
 5. Ho er farleg for landet vårt. Måtte SV alltid bli verande under sperregrensa!

  SvarSlett