Boom Bust

Boom Bust

onsdag 10. oktober 2012

Der Spiegel avslører svindelen for massene!

Der Spiegel, et av Europas største ukesmagasiner, har i sin nyeste utgave følgende forside som bør fungere som en vekker for noen og enhver:


"Advarsel, inflasjon! Den snikende ekspropriasjon 
av tyske verdier."

Jeg blir oppriktig glad av å lese et anerkjent magasin brette sannheten ut på hele sin forside! Forsiden følges opp med noen virkelig sannhetens ord i artikkelen inne i magasinet:
The German economy may be doing relatively well, with low unemployment and better economic performance than in many other industrialized countries. But Germans sense that they will end up paying for the current debt crisis, one in which politicians and monetary watchdogs are playing for time, through inflation that will gradually reduce the value of their savings. 
It's a silent but insidious and cold form of expropriation that has now begun.
Vi snakker om en forkastelig måte å frata folks sparepenger og verdier på, og Der Spiegel preker sannheten for hele sin leserkrets. Takk Der Spiegel! Jeg blir varm om hjertet av slikt!

La oss se hva mer det sies i artikkelen. Om inflasjonens omfordeling av verdier fra de fattige til de rike (som jeg bl.a. har omtalt her tidligere):
Bosomworth argues that a gigantic redistribution from the bottom to the top has begun. "Gradual inflation has a numbing effect. It impoverishes the lower and middle class, but they don't notice," says Bosomworth. He believes that the Germans' fear of inflation is more than justified.
Videre om hvordan dette gjentar seg gang på gang opp gjennom historien:
Instead, the US government is behaving the way governments have always behaved when their debts have gotten out of hand. The history of money is a history of almost constant devaluations.
Ytterligere noen sannhetens ord om hvordan realøkonomien totalt frakobles finanssystemet:
"Monetary policy drives the prices of financial instruments more strongly than growth and employment," Bosomworth says, explaining the phenomenon. "In this way, it drives a dangerous wedge between the financial economy and the real economy." The first consequences can already be seen today.
Om hva flere og flere begynner å plassere pengene sine i:
Today the upper middle class, consisting of skilled craftsmen, doctors and university instructors, is starting to invest some of its assets in gold. 
Artikkelen tar også for seg financial repression. Jeg har i tidligere innlegg (les f.eks. her, eller her hvor jeg forteller hvordan sentralbankene kan dra nytte av dette) omtalt dette fenomenet slik:
Staten finner alltid på måter å skru investorer og sitt lands innbyggere på. Dette går inn under begrepet financial repression, og er noe vi kommer til å se mer og mer av framover. Staten får få folk til å finansiere den utgifter ved å kjøpe statsobligasjoner, og finner på finurlige måter å unngå å betale tilbake realverdiene de har lånt. Dette skjer verden over. 
Dette er tilnærmet også hvordan Der Spiegel omtaler dette:
With the combination of very low interest rates and palpable inflation, the government can pay off a portion of its debt over the years and borrow money at cheap rates. Economists call this financial repression.
This is how the trick works: The central bank buys government bonds, thereby pushing the interest rates to levels below the rate of inflation. This means that inflation is greater than the growth in interest rates, so that real interest rates become negative. Put differently, inflation consumes assets. Or, to put it even more bluntly: Saving becomes pointless. 
Jeg har tidligere skrevet om hvordan Finanstilsynet aktivt hjelper bankene å tjene penger, stikk i strid med deres egentlige jobb å stoppe svindel og dårlig bankdrift. Her er Der Spiegels omtale av dette fenomenet:
Ironically, it was the governments, which ought to be advocates for taxpayers, that helped the financial companies. "The relationships between the banking economy and the political world are generally such that the transfer of risks can succeed," says Hau. For example, he explains, government regulators have a natural interest in avoiding problems among "their" institutions. "If government bonds are reallocated from private investors to the ESM and the ECB, risks are shifted from rich to poor, and from foreign financial investors to domestic taxpayers," says Hau.
In contrast, if governments reduce their debt through low interest rates and inflation, says Hau, this primarily affects the holders of life insurance policies and similar types of investments. "Those who buy highly regulated products like life insurance are forced into bonds, where the low interest rates make a big dent," explains economist Mayer. That's because insurance companies and pension funds are required by law to invest their depositors' money in supposedly safe havens, like government bonds. "If people watching the news everyday could see how their savings are losing value as a result of low interest rates, they would be appalled," says Mayer.
Artikkelen nevner også noe jeg har snakket om i diskusjoner med noen venner jeg har. Nemlig hvordan Tysklands (og forsåvidt Norge og andre såkalte safe havens) situasjon i dag faktisk ligner litt på den situasjonen PIIGS-landene var i da de kom inn i eurosonen og dro nytte av lave renter og easy money:
Investor Bosomworth sees Germany in a situation similar to that of Ireland, Spain and Greece after the euro introduction, when these countries profited from low interest rates. "Now Germany mustn't repeat the mistake that led to speculation bubbles and the current problems in those countries," says Bosomworth.
Jeg kunne gjengitt mye mer av artikkelen her, men får nøye meg med dette. Det står så mye bra der at du må heller lese hele selv! Artikkelen tar også for seg hvordan inflasjon driver opp priser på bensin (som jeg tidligere har omtalt her), hvordan Helikopter Ben pøser penger inn i systemet (som jeg bl.a. har omtalt her tidligere), og om hvordan penger opp gjennom tidene har blitt utvannet (som jeg har skrevet om her tidligere).

Artikkelen finner du her (del 1, 2 og 3). Denne må du lese! Det kommer nemlig millioner av tyskere å gjøre. Tyskere, som kanskje begynner å ane ugler i mosen, og etterhvert begynner å mislike tanken på å ha et politisk lederskap som støtter opp om og godtar slik forkastelige økonomisk politikk. Politikerne må gjøres klar over hva som skjer, og at vi som borgere ikke finner oss i svindel, bedrag og tyveri!

1 kommentar:

  1. Du som har spart og vore flink skal straffast hardt. Du som ikkje har spart og har tatt for stor risikko, gjort feil, du skal reddast.

    Sosialkapitalisme.

    SvarSlett