Boom Bust

Boom Bust

mandag 1. oktober 2012

Dagens s(martin)g!

"In every country it always is and must be the interest of the great body of the people to buy whatever they want, of those who sell it cheapest." - Adam Smith

Landbruksministeren fra Senterpartiet, Trygve Magnus Slagsvold Vedum, figurerer mye i media for tiden. Det hele handler om mer toll på utenlandske jordbruksvarer. Til NA24 sier han idag at "skal vi ha et norsk landbruk så må vi ha toll." Videre sier Slagsvold Vedum at "både storfekjøtt og lam er produksjoner som er veldig viktig for norsk landbruk, og da valgte vi å gjøre forbedringer i tollvernet for disse" (min utheving). Tenk å kalle dette en forbedring! Det er ganske sykt. Han bekrefter også at regjeringen vil sette tollen så høyt som mulig, og sier at "når det gjelder prosentsats så vil vi sette det så høyt som rammeverket tillater."

Det er ikke til å tro at regjeringen og landbruksministeren kan være så tullete. Jeg nekter å tro at de faktisk oppriktig kan tro at dette er bra politikk for landet. Jeg vet at politikerne representerer sine velgere, og her trumfer Senterpartiet gjennom tiltak som bøndene - deres velgere - krever, men likevel er jeg så lei prinsippløse politikere uten evne til å stå rakrygget og være ærlige med seg selv. Jeg er lei politikere som ikke kan noe som helst om økonomisk fornuft!

Så klart er ikke mer toll bra for verken bønder eller andre. Det er heller ikke bra for våre handelspartnere. Ei heller for fattige bønder i utviklingsland. Forbrukerne betaler mer for maten, og kjøper mindre mengder mat. Folks velstand synker. Bøndene selger mindre mat. Staten tar penger fra konsumentene og overfører til bøndene. Man hindrer en fattig bonde i Botswana å selge sitt kjøtt til Norge, og tar fra han sitt levebrød, i et yrke der han kanskje kan produsere kjøtt billigere og mer effektivt enn norske bønder. Vi tar fra han en inntekt, som han kanskje kunne brukt til å kjøpe seg bensin eller fisk, produsert i og eksportert fra Norge.

Mer toll tar bort incentiver hos bøndene for å effektivisere produksjonen. Det er som å holde landbruket i kunstig ånderett. Den dagen subsidiene og tollmurene er blitt så store at selv majoriteten av befolkningen ser på det som galskap, så er landbruket blitt så ineffektivt at det er dømt til å miste alt livsgrunnlag og konkurransekraft.

Sist men ikke minst, så fører slik patetisk politikk til motreaksjoner fra våre handelspartnere. Akkurat som USA fikk svar på tiltale da de i 1930 innførte Smoot-Hawley Tariff Act (omtalt her, her og her tidligere), og hvoretter den amerikanske økonomien og handelen kollapset, så ser vi nå mange signaler om at Norges handelspartnere er forbannet på oss. Og jeg forstår de veldig godt! Jeg håper EU innfører mer toll på norske varer! Jeg gleder meg til å se de inkompetente politikerne stå og forklare sine velgere hvorfor de sørget for at norske fiskevær og andre eksportavhengige industrier mistet sitt livsgrunnlag. Jeg skal virkelig nyte det synet!

Bilde: Finansavisen 28.09.2012

Som Martin Schanche ville sagt: "No va du væældi smart....no va du virkelig smart!" Dagens s(martin)g går til landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum, hans parti og hele regjeringen, for deres fullstendig latterlige forslag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar