Boom Bust

Boom Bust

mandag 30. april 2012

50-øringen fjernes - Historien om kongen som lagde gull av gråstein


Som bredt meddelt gjennom media opphører 50-øringen å være tvungent betalingsmiddel f.o.m. 1. mai 2012. "Tvungent betalignsmiddel" - det er egentlig ganske sykt at ingen reagerer på dette navnet, og tenker mer på hvorfor myntene en etter en tas ut av pengesystemet vårt.

Opp gjennom historien har penger utviklet seg fra å være ulike typer råvarer, som f.eks. korn, bær, treverk og mer kjent - gull og sølv. Penger var et av samfunnets virkelig store fremskritt. Man gikk fra å bytte en ku mot en sekk poteter, til å bytte en ku mot f.eks. X gram sølv eller gull. Fra bartering (bytte en vare mot en annen type vare), gikk man til å bruke et indirekte byttemiddel som var allment akseptert i samfunnet. 

Historien om kongen som lagde gull av gråstein
I gamle dager krevde kongen inn sølv- og gullmynter i skatter fra landets innbyggere. Da som nå så var landets ledere noen grådig jævler som hele tiden forsøkte å berike seg selv mest mulig på vegne av alle andre. Kongen fant på noe smart - han flikket av små mengder sølv og gull fra myntene han fikk inn gjennom skatteinnkreving, og lagde seg nye mynter med metallet han hadde flikket av. Med de nye myntene kunne kongen kjøpe varer og tjenester, finansiere kriger og overtakelser. (Jeg fortsetter å bruke kongen som betegnelsen på statsoverhodet i dette blogginnlegget, men se på kongen som en felles betegnelse for landets myndigheter.)

Når myntene så ble brukt, og kom inn i omløp i økonomien igjen, så var mengden sølv og gull redusert. Over tid ble dette merkbart for folk flest. Plutselig var antall mynter i økonomien doblet som følge av kongens praksis. Så begynte bonden å kreve to sølvmynter for det han tidligere hadde krevd bare en mynt for. Myntene var jo tross alt halvert i størrelse. Bonden var jo ingen idiot, og ville jo ikke selge kuene sine og avlingen sin for halv pris. Så prisene sted, fra en sølvmynt til to sølvmynter. (Inflasjon...kremt kremt.)

Med tiden begynte kongen å blande inn billigere metaller i sølv- og gullmyntene, slik at han kunne holde størrelsen på myntene konstante og la landets innbyggere leve i troen på at det var like mye sølv og gull i pengene, men likevel stjele til seg sølv og gull. Etterhvert som årene gikk var det knapt sølv og gull igjen i myntene. Hvordan skulle kongen nå klare å finansiere overforbruket sitt? Han kunne jo ikke slutte å bruke mer enn han tjente! Gjennom ulike prosesser og hendelser monopoliserte kongen begrepet penger, og istedenfor å definere penger som vekten, renheten og/eller størrelsen på en sølv- eller gullmynt, så betegnet han pengene i en nominal skala fra 1 og oppover, uavhengig av hva pengene inneholdt. Fra at pengenes verdi var bestemt ut i fra verdien av metallene de inneholdt, ble verdien bestemt ut i fra tallene kongen satte på pengene. I tillegg fant kongen på et nytt navn på pengene. Han kalte de kroner. Alle penger var kroner, i ulike nominelle størrelser.

Nå bestemte kongen at en mynt som tidligere var verdt 30 gram gull, var verdt 30 kroner. Istedenfor å lage mynten av gull, brukte kongen et metall som eksisterte i overflod. La oss kalle dette metallet gråstein. Kongen hadde lagd gull av gråstein! Kongen hadde løst verdens største gåte: hvordan skape gull! For å skape en illusjon av trygghet for at pengene ville beholde sin verdi, og at ikke han selv kunne bruke de som en full sjømann, opprettet kongen noe han kalte for sentralbanken. Dette var folkets bank! Uavhengig av kongen, ifølge kongen. Kongen (med sentralbanken) kunne nå lage uendelig mange kroner, og kaste om seg med pengene sine for å finansiere sitt overforbruk. 

Etter mange år begynte så plutselig mengden gråstein å svinne hen. Kongen ble fra seg av raseri. Hva skulle han nå gjøre for å holde forbruket sitt ved like, og fortsatt klare å lure landets innbyggere? Parallelt med dette var det kommet så mange kroner i økonomien, at landets innbyggere krevde stadig flere og flere kroner som betaling for sine varer og tjenester. 1 kroninger ble knapt brukt lengre. Folk brukte heller 5 kroner og 10 kroner. Kongen måtte slutte å lage 1 kroninger, fordi gråsteinen var for kostbar å bruke til disse pengene. Han tok 1 kroningen ut av økonomien. 

Her er forklaringen han brukte for å få innbyggerne til å tro at årsaken var en annen enn at han hadde ødelagt pengene ekte verdi (lat for historiens skyld som at 50-øringen her representerer 1 kroningen, og lat med det samme som om Norges Bank er kongen):


Noen av landets innbyggere var redde for at prisene ville stige som følge av at 1 kroningen forsvant. Men kongen hadde en forklaring på at dette ikke ville skje (fortsett for historiens skyld å erstatte betegnelsene på tilsvarende måte som over):


Kongen visste utmerket godt at prisene ikke ville stige som følge av at myntene ble tatt ut av økonomien, men at pengene ble tatt ut av økonomien nettopp fordi prisene hadde steget, som igjen var en følge av at han hadde laget gull av gråstein, og pøste kroner ut i økonomien for å finansiere sitt overforbruk og for å holde seg ved makten. Dette sa han likevel ingenting om. Han brukte så de lettlurte avisene og media til å spre nyheten om at 1 kroningen forsvant, og passet på at ingen av de snakket om hvorfor pengene EGENTLIG forsvant fra økonomien.

Landets innbyggere reagerte ikke spesielt på dette. Der deres forfedre umiddelbart så at pengene ble mindre i størrelse og vekt, og fikk mindre innhold av sølv og gull, så innbyggerne nå bare fordeler av å bli kvitt 1 kroningene. De slapp alle disse småmyntene som lå og slengte. De brukte de jo ikke uansett. Det var bare tull å ha 1 kroninger i deres øyne, og kongen gjorde slik de så det det eneste riktige ved å fjerne disse tullete pengene! All hail the king!

Overalt var folk fra seg av lykke av å bli kvitt denne ubrukelige 1 kroningen:
En og annen gang var det en oppegående innbygger som prøvde fortelle innbyggerne i landet hvorfor pengene egentlig ble tatt ut av økonomien, men dette ble oversett av alle andre:


Kongen visste at en dag ville gråsteinen bli for kostbar selv for å lage 5 kroninger og 10 kroninger. Heldigvis hadde han et land med enorme mengder skog, og hans neste plan ble å lage penger av papir. Deretter kunne han bruke resirkulert papir og søppel. "Haha, cash er trash", lo kongen for seg selv. "Hadde de bare visst!" Ja, kongen hadde til og med hørt at det nå var en smart vitenskapsmann som hadde klart å lage noe han kalte for en datamaskin. Kongen skjønte hvilke muligheter dette gav han, og tenkte at om mange år, når selv papiret ble for kostbart, så skulle han lage penger på disse datamaskinene istedenfor. Så skulle han få folk til å slutte å bruke vanlige penger, og kun bruke digitale penger. Da var det kun et tastetrykk som skulle til for å lage så mange penger han bare ville. Han tenkte at han da skulle argumentere for at det ville bli mindre svart arbeid, mindre skatteunndragelse, mindre økonomisk kriminalitet, og mindre tyverier.


Kongen visste så klart at folket ikke var riktig klar for dette nå. Da ville de straks skjønne at han lurte dem, og hans maktposisjon ville tas fra han. Folket var enda ikke blitt tilstrekkelig dumme til å la seg lure til dette. Han måtte la det skje sakte, men sikkert. Gradvis...


Er du som frosken som kokes sakte, og lar deg lure av de små gradvise endringene i pengesystemet, eller skjønner du hva de små endringene betyr og vil føre til? Tenker du som de fleste at det er bra at 50-øringen forsvinner, eller tenker du at dette er nok et tegn på hva som skjer med pengene våre, og ser du hvor dette fører? Har du stilt deg spørsmålet om penger virkelig er EKTE penger? Hvis du leser dette, så har du sannsynligvis gjort det.

Staten svindler oss sakte men sikkert, år etter år. 
Spre kunnskapen. Det er på tide at folk våkner!

1 kommentar:

  1. apropos en tidligere kommentar:

    The strong are the creditors. The weak are the debtors. It has always been so.

    ny artikkel fra makro-kongen:
    http://www.itulip.com/forums/showthread.php/22329-Ka-Poom-Theory-Update-Two-%C2%96-Part-I-Bang-or-a-whimper-Eric-Janszen?p=227292#post227292

    SvarSlett