Boom Bust

Boom Bust

tirsdag 24. mai 2011

Er vi nærmere QE3?


Som jeg har skrevet i et tidligere innlegg er jeg av den oppfatning at Federal Reserve vil iverksette et nytt kvantitativt lettelsesprogram i løpet av 2011. Jeg ser flere tegn som kan tyde på at brikken nå faller på plass.

Federal Reserve ("FED") har et todelt mandat. De skal sikre 1) prisstabilitet og 2) maksimal sysselsetting.
Om man begynner med det første så har inflasjonen i slutten av 2010 og inn i 2011 tiltatt. FED sa i siste Federal Open Market Committe ("FOMC") møte at de så på den tiltakende inflasjonen som midlertidig og forbigående. De sa også at de  ikke var tilfreds med utviklingen i arbeidsmarkedet og mente ledigheten var for høy. De offisielle arbeidsledighetstallene i USA sier nå at ledigheten er på 9 %, opp 0,2 % fra forrige måling. FEDs andre kvantitative lettelsesprogram, døpt QE2, har altså hatt liten målbar effekt på sysselsettingen (noen vil kanskje likevel argumentere for at den ville falt mye mer uten QE2). Bruttonasjonalproduktet ("BNP") i USA var i første kvartal skuffende. De annualiserte tallene viste en vekst på 1,8 %, ned fra 3,1 % i fjerde kvartal 2010. Konsumet i USA viste svak utvikling, bl.a. som følge av økte bensinpriser. I mine øyne vil de som fortsatt er optimistisk til de BNP-veksten i Q2 2011 bli skuffet når disse slippes i juli. Pumpeprisen på bensin i USA ligger nå rundt USD 4. Prisen på matvarer og energi er ellers også stigende. Jeg skal ikke gå inn på hvor fordreide inflasjonseregningene kan være, men ting kan tyde på at tallene i stor grad underdriver den virkelige inflasjonsveksten. Om FED opererte med et mandat som kun omfattet optimal sysselsetting er jeg sikker på at de ville iverksatt QE3 i 2011.

Det som derimot har gjort at jeg er litt usikker på om jeg får rett i min spådom om et QE3 er de økende råvareprisene. Nå har vi den siste tiden sett disse flate ut og også falle. Det er således mulighet for at FED får en utmerket anledning til å si "hva var det vi sa?" når det fremover kommer nye inflasjonstall. De vil si at de med sine utsagn om at den økende inflasjonen var midlertidig og forbigående fikk rett. Når dette mulige hinderet for nye kvantitative lettelsesprogrammer er ute av veien, og arbeidsledigheten forsatt holder seg høy, vil FED mene at de har gode grunner til å iverksette nye stimulanser av den amerikanske økonomien. For FED er det bl.a. viktig å holde liv i det amerikanske boligmarkedet. Dette er fortsatt meget svakt, og mange vil si at dette er inne i en "dobbelt dipp", hvor prisene nå igjen vender nedover. Amerikanske boliglåns renter fastsettes i stor grad som følge av nivået på rentene på 10-års amerikanske statspapirer. For FED vil det være viktig at amerikanere har mulighet til å refinansiere eksisterende boliglån, og ta opp nye boliglån, til gunstige rentebetingelser. Om rentene øker vil boligmarkedet høyst sannsynlig slite ytterligere. FED vil altså ønske å støttekjøpe 10-års amerikanske statspapirer. Flere potensielle kjøpere av slike verdipapirer er allerede ute av markedet. Verdens største obligasjonsfond, Pacific Investment Management Company ("PIMCO"), har i 2011 solgt seg helt ut av amerikanske statspapirer, og er netto short slike (4 % om jeg ikke husker feil). Dette er et viktig signal om markedets syn på amerikanske statspapirer. Det tynnes ut i rekken av mulige kjøpere av amerikanske statspapirer, og FED vil innse at de også av denne grunn må gjennomføre støttekjøp.

Det krangles i disse dager mye i USA om hvorvidt de skal øke det lovfestede taket på statsgjelden til mer enn USD 14 000 milliarder Jeg tror så klart dette med tiden vil økes, men jeg tror og at republikanerne vil drøye før de går med på dette. Dette vil ligge som en klam hånd over USAs statsfinanser, og med fortsatt store underskudd som det i mine øyne uansett er vanskelig å gjøre noe med på kort sikt så vil dette samlet etterhvert bidra til at enda flere slutter å kjøpe amerikanske statsobligasjoner. Jeg går ikke videre inn på de enorme forpliktelsene den amerikanske stat har til sine velferdsprogrammer som Medicare og Medicaid, men det jeg vil si er at tallet på USD 14 000 milliarder ikke inkluderer disse. Om man regner med disse vil tallet mangedobles. Hadde USA først sine regnskaper etter IFRS ville gjeldssiden i deres balanseregnskap sett adskillig mørkere ut enn den gjør i dag.

BNP  for Q2 2011 slippes i juli. FOMC avholdes 9. august. Jeg legger hodet litt på blokka og gjetter på at FED på dette møtet vil annonsere, eller i det minste komme med sterke antydninger om, et nytt kvantitativt lettelsesprogram. Dette kan ta mange former, og kan kalles mye forskjellig (FED vil nok forsøke å kalle en spade alt annet enn en spade), men et nytt program vil i mine øyne komme.

Hvordan vil dette påvirke finansmarkedene? Jeg tror prisene på edelmetaller vil fortsette å stige. Spesielt vil disse stige i dollartermer som følge av at dollaren vil svekkes, men jeg tror de også vil stige målt i andre valutaer. Tiltroen til papirpenger svekkes med et QE3, og aktører i finansmarkedet vil se etter andre former for valuta. Edelmetaller utgjør en form for valuta jeg tror investorer vil strømme til når de ser at papirpenger ikke lengre er så sikkert som de hadde trodd og håpet. Man kan gjerne si at gull og andre edelmetaller ikke har noen reell verdi, men det samme kan man vel si om papirpenger? Grunnen til at mine norske kroner har en verdi er at alle andre også synes de har en verdi. Dersom dette synet endrer seg og alle mister tiltro sin verdien av en norsk krone så vil verdien på disse rakst svekkes. The beauty is in the eye of the beholder, og edelmetaller vil se utrolig mye penere ut enn papirpenger vil gjøre når vi fremover i mine øyne vil se effekten av kvantitative lettelsesprogrammer og da spesielt de som er innført, og vil innføres, i USA.
En annen del av markedet å fokusere på er verdipapirer i land hvor statsfinansene er ordnede og troverdige, og også hvor de lokale valutaer vil styrke seg mot de store valutaene som dollar, euro og yen.

Jeg har sett null og nadas i media om at anerkjente finansaktører gir uttrykk for et bilde slik jeg skisserer over. Stor var derfor min glede da jeg leste Financial Times den 19. mai. Scott Minerd, chief investment officer i Guggenheim Partners, skrev i et innlegg at han trodde sjansen for et QE3 styrket seg med avtakende råvarepriser. Han mente at kommende kutt i statsbudsjettet og utløpet av skattefritak fremover vil legge en demper på veksten i USA. I tillegg mente han at såpass svake veksttall i USA på dette stadiet i businesssyklusen ville gjøre FED svært bekymret for økonomien, og at lav sysselsetting og avtakende inflasjon ville gi FED "en unnskyldning" for å iverksette et QE3.

Jeg er spent på å se om flere vil fremme slike tanker i månedene som er foran oss. hvem blir første norske økonom til å snakke om dette? KanskjeAndreassen i Terra Markets? Han er vel en av de få som evner og tenke selvstendig (sier for øvrig ikke at jeg alltid er enig med han).

Om jeg får rett i min spådom om et QE3 skal jeg feire med mine små investeringer i edelmetaller, og kanskje ta meg en gravøl for USAs økonomi. Om jeg tar feil, så vil innrømmelsen komme på denne blogg. En ting er sikkert, det blir meget spennende å følge utviklingen i USA videre fremover! :)

torsdag 12. mai 2011

Uredelighet og fravær av moral i dagens finansmarked!


Ukas nyhetsbilde har vært preget av en del saker som angår mistanke om innsidehandel, mistanke om bestikkelser, o.l. Akkurat nå merker jeg det flyter litt over her, og det er greit å blåse ut litt. Jeg er en person som selv mener jeg i stor grad evner å se at enhver sak har to (eller flere) sider. Jeg liker å tro at jeg er nokså objektiv, og som ikke ønsker ta side i en sak før jeg også har hørt argumenter for alle sakens sider. Likevel merker jeg at jeg lar meg provosere av mengden svindel og uredelig moral i finansmarkedet. Man skal aldri anse en tiltalt å være skyldig før skylden er tilstrekkelig bevist og dom er avsagt i slik favør, men personlig er jeg av den oppfatning at de overskrifter man nå ser i media relatert til slike saker bare er tuppen av isfjellet. Det oser og stinker av lav moral og uetisk framtreden i det internasjonale finansmarkedet, og her på berget vi ikke det spor bedre enn i andre land! Aker Brygge er pakket med spirrevipper og erfarne lystløgnere som ikke tar seg 5 øre for å svindle sin egen bestemor, og iallefall ikke for å svindle en kunde eller å bryte lover og regler for å tjene gode penger på egen bok. Kall meg forutinntatt. Kall meg trangsynt. Kall meg misunnelig. Kall meg hva som helst. Det er for meg ingen, INGEN, tvil om at det her i Norge foregår storstilt svindel, innsidehandel, markedsmanipulasjon og u name it i finansmarkedet! 

I rettsaker ser vi påtalemyndighetene legge frem lydbåndopptak og andre beviser som for meg åpenbart tyder på lave skrupler, uredelighet og innsidehandel. I rettsalene ser vi gamle kolleger referere til sviktende hukommelse når de spørres om tidligere hendelser. Så klart vil de ikke si noe. De vet at om de angir "sine egne" vil de ikke lenger ha tillit i finansbransjen og hos sin arbeidsgiver og kolleger. Jeg synes det er trist. Bransjen skyver ut folk som tør angi tidligere kolleger, som tør innrømme at de kjenner til aktører som har bedrevet skittent spill, som tør innrømme hva alle vet er rådende praksis. Praksis er slik jeg ser det at i jakten på penger så spiller lover og moral ingen rolle. Dette skyves til siden til fordel for grådighet og pengejag.

Jeg mener vi TRYGT kunne styrket påtalemyndighetene i Norge med mange mange årsverk. Styrket arbeidet mot økonomisk kriminalitet. Fått gjort en skikkelig rusken, og ryddet vekk mer av dritten vi har rundt oss. For det er i mine øyne INGEN tvil om at den flyter rundt oss! Få inn menn og damer med karakterer som har blitt personifisert gjennom Elliot Spitzer. Folk med baller og guts til å stramme knyttneven, slå den hardt inn i solar plexus på markedet, være kynisk og knallhard mot uredelige markedsaktører på samme måte som de er kynisk i sitt jag på penger på bekostning av lover og moral, og vise de at det ikke alltid lønner seg å gå over lik for å nå sine mål. 

Ja til et mer redelig og lovlig finansmarked! 

(Joda, jeg vet det er utopi.) 

:)

fredag 6. mai 2011

Fear the Boom and Bust!

Jeg kom over to genialt produserte videoer om to av historiens to store økonomer, Friedrich August Hayek og John Maynard Keynes, utarbeidet av econstories.com. For de som er som meg, og ikke er eksperter på økonomisk teori, så er dette ikke bare morsomt og underholdende, men faktisk også lærerikt! Spennende å se om dagens Keynesianske finanspolitikk får sin tiltenkte effekt. En ting er sikkert; økonomer vil aldri bli enige om hva som er "den riktige" løsningen! :)

Fear the Boom and Bust

Fight of the Century: Keynes vs. Hayek Round Two